วิธีสร้าง QR Code แบบใส่ข้อความ

QRUI มีรูปแบบการสร้าง QR Code หลายประเภทให้เลือก ในตัวอย่างนี้คือวิธีสร้าง QR Code แบบใส่ข้อความ

  1. เข้าไปที่ https://qrui.thaiguild.com/tool
  2. เลือกรูปแบบ Text
  3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะทำเป็น QR CODE ลงในกล่อง Content
  4. หลังจากนั้นระบบจะประมวลผล QR CODE มาให้แบบอัตโนมัติ
  5. Download รูปภาพ QR CODE ไปใช้งานหรือคัดลอกโค้ดไปแปะในเว็บไซต์ (Embed)ได้เลย


สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android