วิธีสร้าง QR Code แบบใส่เบอร์โทรศัพท์

วิธีการอำนวยความสะดวกในการโทรศัพท์ สามารถสแกนและโทรได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์เบอร์โทร

  1. เข้าไปที่ https://qrui.thaiguild.com/tool
  2. เลือกรูปแบบ Phone
  3. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะทำเป็น QR CODE ลงในกล่อง Content
  4. หลังจากนั้นระบบจะประมวลผล QR CODE มาให้แบบอัตโนมัติ
  5. Download รูปภาพ QR CODE ไปใช้งานหรือคัดลอกโค้ดไปแปะในเว็บไซต์ (Embed)ได้เลย


สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android