การใส่รูปภาพหรือโลโก้ลงบน QR Code

กด "SELECT LOGO" ใส่ที่อยู่ของโลโก้ และปรับแต่งรูปแบบต่างๆ เช่น

  • ขนาดโลโก้
  • ความหนาของขอบ
  • สี
  • ความมน


สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android