แชร์ URL QR Code

เมื่อสร้าง QR Code เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "SHARE"
เลือกแชร์ได้ตามโซเชียลต่างๆ หรืิอนำ URL ไปใช้งานสร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android