วิธีดาวน์โหลด QR Code

  1. เมื่อสร้าง QR Code เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "DOWNLOAD"
  2. เลื่อนปรับขนาดของ QR CODE
  3. คลิกที่ QR CODE เพื่อดาวน์โหลด


สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android