การนำโค้ดไปใช้งาน

QRUI สามารถสร้างและนำ QR Code ไปติดบนเว็บของท่าน ดังนี้

  1. เมื่อสร้าง QR Code เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "SHARE"
  2. กดปุ่ม Embed
  3. แก้ขนาดให้เหมาะกับการแสดงผลบนเว็บของท่าน
  4. กดปุ่ม COPY
  5. และนำโค้ดไปติดหน้าเว็บตามต้องการ


สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android