QRUI เวอร์ชันเว็บ #

เครื่องมือสำหรับสร้างคิวอาร์โค้ด ฟรี บนเว็บบราวเซอร์ รองรับ Chrome, Firefox, Microsoft Edge และ Safari มีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนเว็บ QRUI หรือ สร้างคิวอาร์โค้ดฟรีบนมือถือ Android